Ekrany akustyczne Hałas

Obserwowany od dziesięcioleci rozwój gospodarczy w tym motoryzacji i transportu „ciągnie” za sobą także wiele negatywnych konsekwencji dla środowiska przyrodniczego. Przede wszystkim wzrost zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla środowiska podczas spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Do atmosfery przedostają się głównie tlenki azotu, siarki, węgla, metale ciężkie takie jak ołów kadm i cynk. Niestety nieodłącznym elementem działalności transportu jest także hałas. Według prawa są to niepożądane lub szkodliwe dźwięki wywołane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu w tym hałas emitowany przez środki transportu ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego czy hałas emitowany z obszarów działalności przemysłowej. Hałas towarzyszy nam od momentu budowy drogi aż po jej eksploatację. Jego uciążliwość uzależniona jest od natężenie ruchu, od typów pojazdów przejeżdżających przez daną drogę oraz ukształtowania terenu.

Ekrany akustyczne – przeciwdziałanie hałasowi.

Niemożliwym jest usunięcie całego ruchu komunikacyjnego z centrum miast czy zniwelowanie go do minimum by pozbyć się hałasu. Co więc można z tym zrobić, by dało się żyć normalnie? Na szczęście, z pomocą przychodzą uregulowania prawne, https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne-cennik/ dotyczące eksploatacji dróg, m.in. Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku, tj. średnie poziomy dźwięku (długookresowe bądź krótkookresowe), dostosowane do określonej pory dnia. Hałas komunikacyjny można niwelować na kilka sposobów.

Ekrany akustyczne.

Tym najbardziej naturalnym i najmniej ingerującym w przestrzeń miejską rozwiązaniom, paradoksalnie potrzeba dość sporej przestrzeni, wysokich nakładów na ich wykonanie i utrzymanie. Najczęściej w małym stopniu tłumią hałas, lecz spełniają tutaj zadanie estetyczne. Są to np. szpalery zieleni, nasypy ziemne. Dobrym wyjściem z problemu są tunele – jednakże wyborem przewyższającym cenę innych możliwości i zarazem generującym trudności związane z bezpieczeństwem. Z kolei szpalery drzew wprawdzie tłumią hałas, ale mało skutecznie, ponadto zajmują dużo miejsca wzdłuż drogi. A więc tam, gdzie potrzeba dużej skuteczności niwelowania hałasu przy niewysokim budżecie i niewielkiej ilości wolnego miejsca stosuje się ekrany akustyczne. Najprościej definiując ekrany akustyczne są to ściany o odpowiednio dobranej wysokości, skonstruowane z materiałów posiadających najlepsze współczynniki pochłaniania, jak i odbijania dźwięku. Nie zajmują dużo miejsca wzdłuż ciągu komunikacyjnego, z łatwością stosuje się je w gęsto zabudowanych obszarach śródmiejskich. Skutecznie niwelują hałas!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *