Anatomia rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny Warszawa jest najnowszym dodatkiem do wielodyscyplinarnej nauki radiologii.

Umożliwia lekarzom zbieranie informacji, które mogą być pomocne w diagnozowaniu i leczeniu wielu schorzeń. Od lat obrazowanie rezonansu magnetycznego wykorzystywane jest również do innych celów. Na przykład strukturalny MRI został wykorzystany w badaniu wzrostu kości i jej wpływu na masę szkieletową. Można go również wykorzystać do identyfikacji nieprawidłowości masy kostnej i gęstości. https://bodymove.pl/rezonans-magnetyczny-glowy

Do badania naczyń krwionośnych i ich stanu zdrowia użyto funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Może być również stosowany do wykrywania wszelkich niedrożności lub zwężenia żył. Badania krwi i ocena niektórych próbek komórek krwi mogą być również wykonywane podczas rezonansu magnetycznego.

Trzy główne typy MRI to obrazowanie jądrowe, pozytronowa tomografia emisyjna i światłowód. Każdy z nich oferuje ten sam obraz, ale ich charakter prezentacji może się różnić. Wszystkie trzy typy są najczęściej używane.

Obrazowanie jądrowe to obrazowanie tkanki przez pole promieniowania. Ujawnia struktury niewidoczne gołym okiem. Główną zaletą obrazowania jądrowego jest to, że może on pokazywać nawet złożone, aktywowane światłem struktury mikrok tkanek. Służy do diagnozowania guzów, których same promienie rentgenowskie nie są wyraźnie widoczne.

Obrazowanie jądrowe jest czasem nazywane jądrowym skanowaniem kości. Najbliżej patrzy się na kości i tkanki miękkie za pomocą prześwietlenia. Ten rodzaj obrazowania stał się bardziej popularny w technologii MRI. Drugim rodzajem obrazowania jest pozytronowa tomografia emisyjna. Wykorzystuje fotony z promieniowania MRI do tworzenia obrazów tkanki mózgowej i narządów. Oferuje widok reakcji tkanek narządów na działanie substancji radioaktywnych. Te trzy metody obrazowania wykorzystują tę samą podstawową zasadę wykorzystania promieniowania do tworzenia zdjęć. Promieniowanie to wytwarza cząstki zwane elektronami, które odbijają się od tkanki i wracają do lampy rentgenowskiej. Mierzona jest energia tych elektronów i można określić objętość obrazu.

Obie te metody obrazowania mogą wykazywać różnice w tkankach i tkankach biologicznych.

Można jednak również stworzyć pewien kontrast. Obrazowanie fluorescencyjne pozwala zobaczyć kontrast w obrazie tkankowym.

Obrazowanie fluorescencyjne oferuje niewielki kontrast i nie może pokazać tak dużego obrazu jak obrazowanie jądrowe. Można go jednak użyć do określenia małych obszarów ogniskowych, które w innym przypadku trudno byłoby rozpoznać za pomocą obrazowania jądrowego. Jest często używany do identyfikacji komórek lub struktur, które mogą być problematyczne.

Niektóre metody wykrywania promieniowania wykorzystujące podobne pojęcia to analiza aktywacji neutronów i analiza mutagenezy transpozonu. Służą do wykrywania komórek rakowych i mogą być stosowane w połączeniu z technikami obrazowania w celu wyjaśnienia wyników. Biomarkery mogą być stosowane w połączeniu z metodą obrazowania, taką jak badania krwi i inne testy, które mogą dać wskazówki na temat zdrowia pacjenta.

Wszystkie trzy techniki obrazowania pomogły ludziom na wiele sposobów. Mogą udzielić odpowiedzi na pytania, których tradycyjna radiologia nie potrafi. Mogą określić, jak dobrze rośnie kość, zbadać przepływ krwi w żyłach i ujawnić stan komórek w mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *